Sudety - mekka turystyczna

Sudety to spory masyw górski usytuowany w Europie ??rodkowej, który cieszy si? bardzo dobr? renom? w??ród turystów. Trzeba powiedzie?, ??e te góry nie bez przyczyny uzyska??y status miejsc atrakcyjnych turystycznie bowiem szczególnie w lecie ca??y masyw prezentuje si? bardzo malowniczo i oferuje turystom mnóstwo atrakcji. W??ród odwiedzaj?cych mo??na spotka? nie tylko Polaków czy Czechów ale tak??e Niemców, Francuzów czy nawet Japo??czyków. To pokazuje jak? popularno??ci? odznaczaj? si? niektóre rejony Sudetów. W ca??ym masywie wyst?puje kilka o??rodków które mo??na nazwa? kluczowymi dla turystyki. S? to oczywi??cie najwy??sze partie tych gór czyli Karkonosze wraz z najwy??szym szczytem - ??nie??k?.

Na samym szczycie góry znajduje si? s??ynna stacja meteorologiczna widoczna ju?? z bardzo daleka. To tutaj odnotowujemy najwi?kszy ruch turystyczny. Odwiedzaj? to miejsce zarówno g??odni wspinaczki w?drowcy jak i rodziny z dzie?mi. Nale??y doda? ??e na ??nie??k? mo??na wjecha? tak??e przy pomocy komfortowego wyci?gu krzese??kowego.

Dodatkow? atrakcj? dla przyjezdnych jest mo??liwo??? aktywnego wypoczynku w sezonie zimowym bowiem na terenie ca??ych Sudetów znajduje si? ca??a masa ró??nego typu wyci?gów narciarskich - zarówno tych dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych amatorów bia??ego szale??stwa. Podsumowuj?c mo??na powiedzie?, ??e ca??e Sudety s? atrakcyjne turystycznie ale wyst?puje silna polaryzacja o??rodków zawieraj?cych baz? noclegow? i szczególne nagromadzenie w jednym miejscy atrakcji. To oznacza, ??e przed wybraniem si? na wycieczk? czy weekend warto przestudiowa? informacje na temat poszczególnych miejsc. W ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartament [7]
 • Domek Letniskowy [0]
 • Hostel [0]
 • Hotel [1]
 • Kemping [0]
 • Motel [0]
 • Pensjonat [3]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [1]


Region
 • G??ry Wa??brzyskie [9]
 • Jelenia G??ra [1]
 • Karpacz [2]
 • Kotlina K??odzka [1]
 • ??wierad??w Zdr??j [1]
 • Szklarska Por?ba [0]


Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 14