Plecaki g??rskie

Plecak nale??y do podstawowych elementów wyposa??enia ka??dego turysty wybieraj?cego si? w góry. Jest praktyczny i pozwala bez skr?powania przemierza? górskie szklaki. Dodatkowo plecaki s? pojemne i pozwalaj? na spakowanie wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy. Warto wi?c d??u??ej zastanowi? si? przed kupnem plecaka poniewa?? stanowi on bardzo istotn? rzecz niejednokrotnie decyduj?ca o powodzeniu górskich wycieczek. Z regu??y podczas zakupu takiego sprz?tu kierujemy si? cen?. Wiadomo, ??e ze wzgl?du na ograniczenia finansowe nie powinni??my wybiera? plecaków rekomendowanych do wej??cia na K2 jednak zbytnie oszcz?dzanie mo??e sprawi?, ??e produkt nie spe??ni naszych oczekiwa??. Jaki wi?c plecak wybra??

Przede wszystkim dopasowany do indywidualnych potrzeb kupuj?cego. pierwszym kryterium na jakie powinni??my zwróci? uwag? podczas zakupów to rozmiar plecaka. Zazwyczaj producenci oferuj? plecaki m?skie i kobiece, które naturalnie ró??ni? si? wielko??ci?. Warto jednak przemy??le? ile rzezy zabieramy ze sob? przewa??nie na tras? i na tej podstawie okre??li? jak pojemny powinien by? nasz nowy zakup. Nast?pna kwestia to ilo??? kieszeni, kieszonek i wszelkich schowków. Generalna zasada brzmi: "im wi?cej tym lepiej" z tym, ??e w tej jak i w innych dziedzinach ??ycia przydaje si? umiar. Co z tego kiedy nasz plecak b?dzie mia?? 20 przegródek z czego ka??da pomie??ci co najwy??ej paczk? chusteczek. Patrzmy wi?c pod k?tem praktyczno??ci i logiki z jak? zaprojektowany zosta?? dany plecak. Kolejn? wa??n? kwesti? jest materia?? z jakiego zosta?? wykonany plecak. Powinien by? to materia?? nieprzemakalny i mocny, tak aby wytrzyma?? nawet najbardziej ekstremalne podró??e. Jego cz???? stykaj?ca si? z plecami powinna by? mi?kka, wykonana najlepiej z g?bki, która amortyzuje drgania.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartament [7]
 • Domek Letniskowy [0]
 • Hostel [0]
 • Hotel [1]
 • Kemping [0]
 • Motel [0]
 • Pensjonat [3]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [1]


Region
 • G??ry Wa??brzyskie [9]
 • Jelenia G??ra [1]
 • Karpacz [2]
 • Kotlina K??odzka [1]
 • ??wierad??w Zdr??j [1]
 • Szklarska Por?ba [0]


Statystyki
Online: 3
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 14